Een VCA Basis cursus volgen

Geplaatst op

Lang niet iedereen heeft behoefte aan een VCA VOL. Deze VCA is dan ook uitsluitend bestemd voor leidinggevende personen welke op een bouwplaats actief zijn. Een ander type VCA is de VCA Basis. In dit geval gaat het om een VCA welke in het leven is geroepen voor medewerkers welke dienen te beschikken over een basiskennis op vlak van veiligheid, gezondheid en milieu. Het betreft hier in de praktijk steeds medewerkers die zijn belast met uitvoerende werkzaamheden welke dienen te worden verricht op bijvoorbeeld een bouwplaats. Voor mensen met een leidinggevende functie en voor ZZP’ers geldt dat zij dienen te beschikken over een VCA VOL diploma indien men graag wenst te werken bij een VCA gecertificeerde onderneming.

Waarom is een VCA Basis opleiding vereist?

De VCA Basis opleiding is specifiek in het leven geroepen om het veiligheidsbewustzijn van medewerkers op een goed niveau te kunnen brengen. Medewerkers dienen dan ook door middel van een VCA-erkend diploma aan te kunnen tonen dat men over de vereiste basiskennis beschikt op vlak van veiligheid. Concreet betekent dit dat alle operationele medewerkers in het bezit dienen te zijn van een VCA diploma Basisveiligheid. Dit diploma moet bovendien uitgereikt zijn door een erkend examencentrum.

Wat maakt een VCA Basis cursus zo interessant?

Een VCA Basis opleiding heeft als specifiek doel om u als werknemer te voorzien van een voldoende brede basiskennis voor wat betreft veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer. De onderwerpen voor de opleiding worden steeds uitgekozen aan de hand van de omstandigheden waarin er moet worden gewerkt en de risico’s waar u als werknemer mee kunt worden geconfronteerd. Dit is ook nodig, want het spreekt voor zich dat u in de praktijk mogelijks uw werkzaamheden dient uit te voeren in tal van uiteenlopende situaties. Zo kan er bijvoorbeeld soms moeten worden gewerkt in een omgeving met veel lawaai, maar ook in bijvoorbeeld een gesloten ruimte, etc.

Is het mogelijk om een proefexamen af te leggen?

Het spreekt voor zich dat u zich graag zo optimaal mogelijk zult willen voorbereiden op het afleggen van het VCA Basis examen. Omwille van deze reden kan het interessant zijn om een soort van proefexamen af te leggen. Dit proefexamen wordt aangeboden door tal van verschillende instanties, maar heeft louter als doel om de kandidaat in kwestie kennis te laten maken met de manier waarop het examen dient te worden afgelegd. Bij verschillende mensen die het VCA Basis examen willen afleggen is het zeker mogelijk dat het proefexamen kan helpen om de druk en stress te verlagen. Het is dan ook zeker het overwegen waard.

Let op! Het VCA Basis diploma is persoonsgebonden!

Bent u er in geslaagd om het VCA Basis diploma te behalen? In dat geval dient u er nog rekening mee te houden dat dit diploma persoonsgebonden is. Het spreekt voor zich dat er u in de praktijk vaak werkgevers zullen vragen naar dit diploma, maar overhandig ze nooit het origineel. Een kopie nemen van uw diploma en deze overhandigen aan uw werkgever volstaat.

Gerelateerde berichten

Over ons

Op deze site lees je meer over hoveniersonderwerpen in onze informatieve blogs.

Contactgegevens

Via info @ hoveniersbedrijfleek.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden